Selecteer een pagina

Disclaimer

 

Op deze pagina kunt u de disclaimer van www.tousainmarketing.nl lezen, zoals deze beschikbaar is gesteld door Tousain Marketing. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden

De website wordt regelmatig gecontroleerd en nagekeken. Er wordt dan gekeken of de informaie nog actueel, correct en ook volledig is. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Aanvullende informatie

De auteursrechten van deze website berusten bij Tousain Marketing. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Tousain Marketing is het niet toegestaan om inhoud van deze website de kopieren, aan te passen, of delen daarvaan de (her)gebruiken in ander materiaal.